Beloon de missers!

Het laatste woord in de serie rond innovatie is aan Hent Hamming. Zijn oplossing: beloon de missers!

Om de BV Nederland werkelijk in beweging te krijgen zullen we af moeten van ons risicomijdend gedrag! Dat gedrag wordt ons van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Op scholen wordt kinderen geleerd zich netjes te gedragen en te doen wat hen wordt opgedragen. Expressievakken zijn lange tijd naar de achtergrond verdwenen en buiten de lijntjes tekenen wordt niet gestimuleerd. Wat rest is iets wat zich laat vergelijken met ‘meer van hetzelfde’, maar dan vaak net even iets anders verpakt. Niet zo vreemd dat… de kinderen van toen nu keurige opgeleide mensen zijn die nog steeds doen wat hen wordt opgedragen. Het is een vaak gehoorde kreet dat je in Nederland je kop niet boven het maaiveld mag uitsteken, omdat dat – ja, waarom eigenlijk niet? Omdat we bang zijn dat hij eraf geslagen wordt! Niemand die zegt dat het zo is, maar we zijn er met z’n allen zachtjesaan zelf in gaan geloven. We lopen liever geen risico, omdat dat nare consequenties kan hebben. Zo hebben we dat geleerd.

Angst om afgewezen te worden, je baan kwijt te raken, ruzie te krijgen met anderen, minder status te hebben, et cetera. De angst om te mislukken woekert in Nederland. Het lijkt een virus waar je veelal op jonge leeftijd mee wordt besmet en je leven lang door wordt gehinderd. Het gaat mij te ver om uitputtend de oorzaak van deze angst te gaan analyseren. Daar zijn anderen veel beter in. Ik constateer het alleen en leg verbanden.

De vraag is; willen we er wat aan doen? Vinden we het belangrijk dat er mensen zijn die vooruitstrevende ideeën durven te lanceren? Dat er mensen zijn die niet bang zijn om afgebrand te worden? Ik ben van mening dat we die mensen moeten koesteren. Niet alleen omdat het kleur geeft aan onze maatschappij, maar vooral omdat die houding nodig is voor échte innovaties. Het enerzijds mensen de ruimte geven om te ondernemen en anderzijds het falen niet langer bestraffen. Het koesteren van de andersdenkenden vergt een houding van openmindedness. Een houding van het willen luisteren naar elkaar, in plaats van het veroordelen van elkaar.

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Door open te staan voor elkaars ideeën en gedachten en het initiatief te waarderen. Gewoon, door het te doen! Dat doen hebben we nodig in Nederland. Er niet langer over filosoferen, maar gewoon de guts hebben het te doen. Het doen geeft de energie die nodig is om geïnspireerd te werken aan. Laat de politiek een ambitie uitspreken die ondernemers inspireert met ideeën te komen.

Spreek uit dat we in 2030 de Olympische Spelen in Nederland willen hebben. En ga je er naar gedragen. Laat leraren op scholen zelf de lesprogramma’s bedenken, waardoor kinderen bevlogen raken. En daardoor weer een effect hebben op de leraren zelf. Hebben we het lerarentekort ook mooi opgelost. Houd op met politiek gestuurde innovatieprogramma’s en daaraan gekoppelde budgetten door ambtelijke instellingen te laten reguleren. Verzin een andere, meer geïnspireerde manier van werken.

Politieke visie heeft een houdbaarheidsdatum van maximaal 2 jaar. Na de eerste twee jaar is men bezig met herverkiezingen. Dus de angst om niet verkozen te worden regeert. Dus geen risico nemen. Dus geen innovatie!

Als bedrijven werkelijk in de kracht van innovatie geloven, dan loven zij beloningen uit voor medewerkers die échte missers op hun geweten hebben. Die het lef hebben gehad iets te proberen, dat mislukte. Het is die instelling op microniveau die ons als BV Nederland vooruitgang zal bezorgen. Op het gebied van innovatie is de BV Nederland bewust onbekwaam. De volgende stap is om bewust bekwaam te worden. Dat lijkt mij zeer de moeite waard!

DSC_0919